Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity GRUNDERNA I SENSORISK INTEGRATION, INTRODUKTION A-DELEN, 1 SP
Beautiful Multiethnic Kids Drawing With Paints And 2022 03 31 19 06 04 Utc Acaa66d6

GRUNDERNA I SENSORISK INTEGRATION, INTRODUKTION A-DELEN, 1 SP

MÅLGRUPP

Kursen riktar sig till ergoterapeuter och fysioterapeuter, talterapeuter psykologer, pedagoger, kuratorer, föräldrar och andra intresserade av ämnet. Ergoterapeuter och fysioterapeuter kan efter genomgången del A fortsätta sin utbildning i sensorisk integration genom att slutföra del B och slutligen del C, som ger kvalifikationen till SI-terapeut.

INNEHÅLL

  • Utveckling av sensorisk integration (SI) teori och terapi
  • Hur sensorisk integration hjälper barnets normala utveckling
  • Vad SI-problem handlar om
  • Hur modifierande av praxis och miljö kan stöda barnet/ungdomens deltagande i vardagen
  • När barnet bör handledas till närmare SI-undersökningar

Varför fungerar inte normala vardagliga rutiner smidigt för barnet, som för andra barn i samma ålder, varför är det mödosamt att lära sig? Varför är barnet hela tiden i rörelse, eller varför drar det sig undan? Barnet vet inte hur det ska leka på egen hand eller med sina kamrater, hen vill inte bygga pussel, göra sysslor eller rita.

Syftet med kursen (Introduktion Del A) är att förstå bakgrunden till SI-teori och terapi, dess tillämpning i vardagen och de fördelar som medförs. Ergoterapeuter och fysioterapeuter kan efter genomgången del A fortsätta sin utbildning i sensorisk integration genom att slutföra del B och slutligen del C, som ger kvalifikationen till SI-terapeut .Kursen genomförs i samarbete med Föreningen för sensorisk integrationsterapi (Sity ry).

Inför kursens närstudiedagar görs en förhandsuppgift:
Deltagaren läser och sammanfattar A. Jean Ayres Aistimusten aallokossa, kapitel 2 och 4 eller motsvarande på engelska A.Jean Ayres Sensory Integration and the child. Understanding hidden sensory challenges. Kap. 2 och 4.

ÖVRIG INFO

– länk sänds till de deltagare som meddelar att de deltar online dagen innan föreläsningen
– kursdeltagarna ska vid kurstillfället vara beredd på att styrka sin identitet med körkort eller identitetskort
– om du är förhindrad att delta i en kurs som du anmält dig till bör du annullera i god tid, annars kanske du tar en plats av någon annan som önskar delta
– Observera att annulleringen alltid ska göras direkt till studiesekreteraren eller till kurs@edunova.fi ! Att inte delta i en kurs man anmält sig till, eller att lämna en kursavgift obetald, räknas INTE som annullering. För icke annullerad plats faktureras alltid halva kursavgiften, dock minst 25€.

Utbildare:

  • Carina Sandberg, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad Mari Virkkala, Ergoterapeut, ASI terapeut, SIPT & EASI skolad

Förfrågningar:

Kurspris:

250€ (exkl. moms 24%)
  • Sista anmälningsdag: 03.02.2023

Date

09. - 10.02.2023
Expired!

Time

Koko päivä

Paikka

Yrkeshögskolan Novia, Campus Allegro

Kommentit on suljettu.