På svenska

På svenska

Välkommen till Sensorisk Integrationsterapi föreningens, SITY r.f. hemsida!

Sensorisk integrations teori och terapi, är en omfattande och internationellt studerad metod, för implementering av ergoterapi hos barn.

Sity ry ger information om sensorisk integrations teori och terapi, samt tillhandahåller utbildning för både yrkesverksamma terapeuter och andra intresserade.

Föreningens syfte är att utbilda yrkesverksamma terapeuter, att förstå och stödja barns utveckling utifrån sensorisk integration. Syftet är också att vägleda familjer och nätverket kring barnet. Allt för att främja barnets inkludering i vardagen.