Historia

Historia

Sensorisen integraation terapian yhdistys ja SI-terapeuttikoulutus Suomessa

Sensorisen integraation ja terapian yhdistys perustettiin 11.04.1992 Kuopiossa. kehittämään ja toteuttamaan sensorisen integraation teorian, terapian ja arviointimenetelmän koulutusta Suomessa ja edistämään koulutuksen rahoitusmahdollisuuksia. Yhdistysrekisteriin Sity ry merkittiin 20.11.1992. Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin, talkootöinä oman työn ohessa.

Suomen ensimmäinen Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus järjestettiin jo vuonna 1984–1985 Kuopiossa erikoistoimintaterapeutti (ett), MA Päivi Dannerin ja University of Southern Californian (USC) kouluttajien kanssa ja A Jean Ayresin mentoroidessa koulutusta. Alkuun koulutuksen rahoittajina toimi ammattikasvatushallitus. Pian toiminta vakiintui ammattikorkeakoulujen kautta toteutettavaksi erikoistumis- ja täydennyskoulutukseksi.

Ensimmäiseen kolmeen SI-terapeuttikoulutukseen sisältyi Southern Californian Sensory Integration Test (SCSIT) -koulutus. Tämän jälkeen testi uudistui ja Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) -koulutus järjestettiin vuodesta 1997 lähtien erikseen SI-terapeuttikoulutuksen käyneille. Uuden kansainvälisen testin, Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI) maailmanlaajuisten normien valmistumisvaiheessa testikoulutus sisällytettiin uudistuneeseen SI terapeuttikoulutukseen (SI C-osaan). Ensimmäinen EASI lisenssikoulutus järjestettiin 2021– 2022 SI-terapeuteille, suomalaisen normidatan kerääjille ja SI-koulutuksessa oleville.

SI-koulutuksissa on vastuukouluttajana toiminut Päivi Danner (ett, MA) Kuopiossa ja Helsingissä ja Helena Tigerstedt (ett, TtM) Turussa. Suomessa koulutettuja SI-terapeuttia  on  220 (31.1 2022).

Ensimmäinen SI-kurssi valmistui 1985

 1. 1985–1986    Kuopion yliopisto
 2. 1987–1988    Helsingin Sairaanhoito-opisto
 3. 1990–1991    Kuopion yliopisto
 4. 1995–1996    Turun kesäyliopisto
 5. 1998–1999    Turun kesäyliopisto
 6. 2001–2002    Turun AMK
 7. 2004­–2005    Kuopion AMK
 8. 2006–2007    Turun AMK
 9. 2010–2011    Turun AMK
 10. 2012–2013  Turun AMK
 11. 2016–2017  Turun AMK
 12. 2018–2019  Turun AMK
 13. 2020–2022  Turun AMK (C-osa)

Koska koulutuksemme oli jo varhain hyväksytty USC:n ja Sensorisen integraation ja praksian testin (SIPT) kustantamon (WPS) kansainväliset kriteerit täyttäväksi, yhdistys pyrki ja pyrkii edelleen säännöllisillä päivittämiskoulutuksilla integroimaan terapeuttiemme käyttöön uusimman kansainvälisen tutkimustiedon. Tämän toteuttamiseksi on kutsuttu vuosittain tai kahden vuoden välein kouluttamaan alan kansainvälinen erikoisasiantuntija. Vuonna 2014 yhdistys järjesti kolmannen European Sensory Integration Congressin (ESIC 2014) Naantalissa, jossa oli 760 osallistujaa 24 maasta.

SI-rakenneuudistus jakoi SI-koulutuksen moduuleihin. Ensimmäiset koulutukset olivat:
SI  johdantotaso

 • 2018 A-osa, SI perusteet, Turun AMK
 • 2019 B-osa, SI ongelmat ja lapsen toimintakyky, Turun AMK

SI -Terapeuttitason 

 • 2020–2022 C-osa, SI-terapeutti, Turun AMK

Yhdistys on osallistunut myös muualla järjestettäviin alan tutkijaseminaareihin ja kannustanut terapeuttien opiskelua. Suomessa terapiamenetelmien, terapian tehokkuuden tai alan perustutkimukseen ei ole ollut riittäviä resursseja terapeuttien koulutuksen rakenteen ja kliinisen työn kuvan vuoksi. Siksi kansainvälinen työ on välttämätöntä terapeuttien erikoisosaamisen ja terapiamenetelmien kehittymisen kannalta.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet
1992–2011  Päivi Danner
2011–2020 Virpi Juvonen–Sorri
2020–          Ulla Niutanen

(Lähteenä käytetty: Päivi Dannerin kirjoitus v. 2002 SITY 20-v julkaisussa, Turun AMK täydennyskoulutuskeskus, kouluttajien haastattelut v 2021–2022)