Yhdistys

Yhdistys

Toiminta ja arvot

Sensorisen integraation terapian yhdistyksen tarkoituksena on toimia Sensorisen Integraation (SI) teoriasta ja terapiamenetelmästä kiinnostuneiden terapeuttien ja muiden ammattihenkilöiden yhdyssiteenä sekä järjestää terapeuteille pätevöitymiskoulutusta Sensorisen Integraation teoriaan, diagnostiikkaan ja terapiamenetelmään.

Yhdistyksen tavoitteena on seurata ja kehittää alan kotimaista ja kansainvälistä koulutus-, yhteistyö-, tutkimus- ja terapiatyötä.

Sity ry yhdistyksen_säännöt

Sensorisen integraation terapian yhdistys ja SI-terapeuttikoulutus Suomessa.

Sensorisen integraation ja terapian yhdistys perustettiin 11.04.1992 Kuopiossa Yhdistysrekisteriin Sity ry merkittiin 20.11.1992.

Suomen ensimmäinen Sensorisen integraation teorian ja terapian koulutus järjestettiin  vuonna 1985 Kuopiossa erikoistoimintaterapeutti (ett), MA Päivi Dannerin ja University of Southern Californian (USC) kouluttajien kanssa ja A Jean Ayresin mentoroidessa koulutusta. Alkuun koulutuksen rahoittajina toimi ammattikasvatushallitus. Pian toiminta vakiintui ammattikorkeakoulujen kautta toteutettavaksi erikoistumis- ja täydennyskoulutukseksi.

Ensimmäiseen kolmeen koulutukseen sisältyi Southern Californian Sensory Integration Test (SCSIT) koulutus. Tämän jälkeen testi uudistui ja Sensory Integration and Praxis Test (SIPT) -koulutus järjestettiin vuodesta 1997 lähtien erikseen SI-terapeuttikoulutuksen käyneille.  SI-koulutuksen rakenneuudistus jakoi koulutuksen moduuleihin. Ensimmäinen, A-osa pilotoitiin v 2018. Kansainvälisen ja uudistuneen SI-testin, Evaluation of Ayres Sensory Integration (EASI) maailmanlaajuisten normien valmistumisvaiheessa EASI-testikoulutus sisällytettiin  SI-terapeuttikoulutuksen moduuliin (SI C-osaan). EASI-testin lisenssikoulutus järjestettiin ensimmäisen kerran 2021– 2022 SI-terapeuteille, Suomen normidatan kerääjille ja SI-koulutuksessa oleville.

Helmikuussa 2022 Suomessa SI-koulutettuja oli 241 ja SIPT-testikoulutettuja 110 SI-terapeuttia. Ensimmäiselle EASI-kurssille osallistui 41 SI-terapeuttia.

SI-koulutuksissa on toiminut vastuukouluttajana ett, MA Päivi Danner Kuopiossa ja Helsingissä sekä ett TtM Helena Tigerstedt  Turussa.

Ensimmäinen SI-kurssi 1985

 1. 1985–1986    Kuopio, yliopisto
 2. 1987–1988    Helsinki, Sairaanhoito-opisto
 3. 1990–1991    Kuopio, yliopisto
 4. 1995–1996    Turku, kesäyliopisto
 5. 1998–1999    Turku, kesäyliopisto
 6. 2001–2002   Turku, AMK
 7. 2004­–2005  Kuopio, AMK
 8. 2006–2007  Turku, AMK
 9. 2010–2011    Turku, AMK
 10. 2012–2013    Turku, AMK
 11. 2016–2017    Turku, AMK
 12. 2018–2019    Turku, AMK
 13. 2020–2022   Turku, AMK (C-osa)

SI-rakenneuudistuksen ensimmäiset johdantotason  koulutukset toteutuivat

 • 2018 A-osa, Sensorisen integraation perusteet, Turun AMK
 • 2019 B-osa, Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky, Turun AMK

Terapeuttikoulutustason

 • 2020–2022 C-osa,  SI-terapeutti, Turun AMK

Koska koulutuksemme oli jo varhain hyväksytty USC:n ja Sensorisen integraation ja praksian testin (SIPT) kustantamon (WPS) kansainväliset kriteerit täyttäväksi, yhdistys pyrki ja pyrkii edelleen säännöllisillä päivittämiskoulutuksilla integroimaan terapeuttiemme käyttöön uusimman kansainvälisen tutkimustiedon. Tämän toteuttamiseksi on kutsuttu vuosittain tai kahden vuoden välein kouluttamaan alan kansainvälinen erikoisasiantuntija. Vuonna 2014 yhdistys järjesti European Sensory Integration Congressin (ESIC 2014) Naantalissa.

 

    Naantali 2014 Sity

Yhdistys on osallistunut myös muualla järjestettäviin alan tutkijaseminaareihin ja kannustanut terapeuttien opiskelua. Suomessa terapiamenetelmien, terapian tehokkuuden tai alan perustutkimukseen ei ole ollut riittäviä resursseja terapeuttien koulutuksen rakenteen ja kliinisen työnkuvan vuoksi. Siksi kansainvälinen työ on välttämätöntä terapeuttien erikoisosaamisen ja terapiamenetelmien kehittymisen kannalta.

Yhdistyksen puheenjohtajina ovat toimineet
1992–2011   Päivi Danner
2011–2020  Virpi Juvonen–Sorri
2020–           Ulla Niutanen

(Lähteenä:  Päivi Dannerin kirjoitus v. 2002 SITY 10-v julkaisussa, Turun AMK täydennyskoulutuskeskus, Sity ry vanhat nettisivut ja kouluttajien haastattelut 2021-2022)