Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity SPM-2 arviointimenetelmä -koulutus ikäryhmälle 2-5 ja 5-12v, Helsingissä 20.-22.5.2024
Nimetön Malli

SPM-2 arviointimenetelmä -koulutus ikäryhmälle 2-5 ja 5-12v, Helsingissä 20.-22.5.2024

Koulutus toteutuu lähiopetuksena Helsingissä Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella 20.-22.5.2024. Aloitus maanantaina klo 8.30.

Koulutuksessa sisältö: SPM-2 normitetut ikäryhmän mukaiset aistisäätelyn mittarit, SPM-2 käsikirja ja suomalainen käsikirjaliite, keskeiset sensorisen integraation teorian käsitteet. Huom! Koulutusta varten tarvitset mukaan käsikirjat ja lomakkeet 2-5v ja 5-12v ikäryhmille. Materiaalin voit tilata täältä

Koulutuksen oppimistavoite: Koulutuksessa käsitellään SPM-2 normitettuja testejä, niiden käyttöä, soveltuvuutta ja tulosten tulkintaa. Lisäksi perehdytään aistisäätelyn ongelmien merkitykseen arjessa sekä tukikeinojen löytymiseen.

Koulutuksen osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan osallistuja ymmärtää aistitiedon käsittelyn ongelmatiikkaa sensorisen integraation teorian valossa. Hän osaa käyttää SPM-2 ikäryhmän kyselyä, pisteyttää, tulkita ja suhteuttaa tuloksia muuhun tutkimustietoon ja arjen toimintakykyyn. Osallistuja osaa jakaa ymmärrystään ja antaa esimerkkejä arjen tukikeinoista henkilölle, jolla on aistisäätelyn ongelmia, hänen läheisilleen tai verkostolleen.

Koulutuksen hinta:

Sityn jäsenhinta: 425 euroa

Ei jäsen, hinta: 475 euora

Ilmoittautuminen koulutukseen:  tästä linkistä

Kouluttajina toimivat: Ulla Niutanen (toimintaterapeutti, FM), Arja Holappa (toimintaterapeutti) ja Paula Mutanen (toimintaterapeutti)

Huom! Lasku muodostuu automaattisesti ilmoittautumisen myötä. Mikäli sinulla ei ole mahdollisuutta maksaa PDF-muotoon saapunutta laskua voit olla yhteydessä sity.varainhoitaja@sity.fi muun laskutustavan sopimiseksi.

Tervetuloa oppimisen äärelle!

Date

20. - 22.05.2024

Time

Koko päivä

Kommentit on suljettu.