Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa, Tampere 18.-19.4.2024
Näyttökuva 2024 1 22 Kello 21.53.37

Sensorisen integraation perusteet, johdanto A-osa, Tampere 18.-19.4.2024

Tule hankkimaan perustietämystä aistitiedon käsittelyn eli sensorisen integraation teoriasta!

Sensorisen integraation perusteet A-osa on avoin kaikille aiheesta kiinnostuneille. Koulutukseen voivat osallistua mm. fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykologit,  kasvatusalan ammattilaiset, neuvoloiden työntekijät tai lasten vanhemmat.

Miksi arjen normaalit rutiinit eivät suju lapselta kuten muilta saman ikäisiltä ja oppiminen on työlästä? Lapsi on jatkuvasti liikkeessä tai vetäytyy.
Lapsi ei osaa leikkiä itsekseen eikä ikäistensä kanssa – ei halua rakentaa palapelejä, askarrella tai piirtää.

Koulutuksen (johdanto A-osa) tavoitteena on auttaa ymmärtämään SI-teorian ja -terapian taustaa, soveltamista arkeen ja saavutettavia hyötyjä.  Toimintaterapeutit ja fysioterapeutit voivat A-osan suoritettuaan jatkaa Sensorisen integraation koulutusta suorittamalla B-osan ja lopulta C-osan, joka tuottaa SI-terapeutin pätevyyden.

Toteutamme koulutuksen yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Kohderyhmä

Koulutukseen voivat osallistua fysioterapeutit, toimintaterapeutit, puheterapeutit, psykologit, kasvatusalan ammattilaiset, neuvoloiden työntekijät, lasten vanhemmat ja muut aiheesta kiinnostuneet.

Toimintaterapeutit ja fysioterapeutit voivat A-osan suoritettuaan jatkaa Sensorisen integraation koulutusta suorittamalla B-osan ja lopulta C-osan, joka tuottaa SI-terapeutin pätevyyden.

Koulutuksen sisältö

  • sensorisen integraation (SI) teorian ja terapian kehittyminen
  • miten sensorinen integraatio auttaa lapsen normaalikehityksessä
  • mistä SI-ongelmissa on kyse
  • miten toimintatapoja sekä ympäristöä muokkaamalla voidaan tukea lapsen/nuoren osallistumista arjessa
  • milloin lapsi kannattaa ohjata tarkempiin SI-tutkimuksiin

Toteutus

Koulutuksessa on kaksi lähipäivääLisäksi koulutukseen kuuluu ennen lähipäiviä tehtävä ennakkotehtävä: Koulutuksen ennakkotehtävänä osallistujan tulee lukea ja kerrata A. Jean Ayresin Aistimusten aallokossa luvut 2 ja 4. Teoksen eri painokset käyvät.

Koulutusala

Terveys ja hyvinvointi

Järjestävä yksikkö

Tree – Jatkuvan oppimisen palvelut

Opetustapa

Lähiopetus

Opintojen taso

Muut opinnot

Kouluttajat

Kouluttajina toimivat SI/SIPT -terapeutit Ulla Niutanen ja Iiris Peltonen.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

Date

18. - 19.04.2024

Kommentit on suljettu.