Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (SI B-osa), Turku 28.08. – 29.11.2023
Markus Spiske Oo89 95auc0 Unsplash

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky (SI B-osa), Turku 28.08. – 29.11.2023

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet A-osan (Sensorisen integraation perusteet 1 op).

Keskeiset sisältöalueet

  • Sensorisen integraation teoriasta toimintakyvyn taustalla
  • Strukturoidun havainnointimenetelmän käyttö sensomotoristen perusvalmiuksien arvioinnissa ja yhteys aistitiedon käsittelyyn
  • Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen arjen osallistumisen ja suoritusten tasolla
  • Sensory Processing Measure- aistitiedon käsittelyn normitettu arviointimenetelmä
  • Neuroanatomian ja fysiologian perusteiden yhteys aistitiedon käsittelyyn (1 op)

Koulutus on laajuudeltaan 6 opintopistettä ja se toteutetaan monimuoto-opetuksena. Koulutukseen sisältyy 8 läsnäolopakollista lähiopetuspäivää, joista 3 toteutetaan etäyhteyden välityksellä ja 5 kampuksella. Lisäksi opintoihin sisältyy itsenäistä työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä sekä aiheeseen liittyvää asiakastyöskentelyä, joka raportoidaan.

1 opintopiste on noin 27 tuntia opiskelijan työtä, joten koulutus työllistää yhteensä noin 162 tunnin verran. Opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaalia on myös englanniksi. Todistuksen saamisen edellytyksenä on osallistuminen lähiopetuspäiviin, hyväksytysti suoritetut tehtävät sekä kokonaisuudessaan suoritettua koulutusmaksua.

Lähiopetuspäivät:

  • 28.8.2023 klo8.30-16.15 etäyhteydellä
  • 11.-13.9.2023 klo8.30-16.15 kampuksella
  • 23.-24.10.2023 klo8.30-16.15 kampuksella
  • 16.-17.11.2023 klo8.30-16.15 etäyhteydellä
  • 29.11.2023 klo8.30-16.15 kampuksella

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Hinta
1570€ + alv 24% (yhteensä 1946,80€). Koulutusmaksun voi suorittaa 2. erässä.

Laajuus

6 opintopistettä

Turun AMK, ICT City -kampus, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

KouluttajaT:

Helena Tigerstedt

THM, erikoistoimintaterapeutti, SI-terapeutti ja -kouluttaja

Mari Kuoppamäki-Herzig

fysioterapeutti, SI-terapeutti

Hanna Huhtala

toimintaterapeutti AMK, SI-terapeutti

 Koulutukseen ilmoittautumisesta 

Sähköinen hakukaavake löytyy Turkuamk:n sivulta:

https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/sensorisen-integraation-ongelmat-si-b-osa/

Maksimiosallistujamäärä on 25 henkilöä. Paikat koulutukseen täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että henkilöllä on A-osa (Sensorisen integraation perusteet 1 op) jo suoritettu. Liitä A-osan todistus skannattuna tai kuvatiedostona ilmoittautumislomakkeelle sille osoitettuun kohtaan. Ilmoittautuminen koulutukseen tapahtuu sivun oikeassa reunassa olevan sähköisen ilmoittautumislinkin kautta.

Materiaaleista

SPM/SPM-P

Koulutukseen sisältyy SPM- ja SPM-P (Sensory Processing Measure/ Pre-school) -arviointimenetelmän käyttö ja tulkinta. Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään:

SPM-käsikirja TAI SPM-P-käsikirja (sen mukaan, minkä ikäisten lasten kanssa työskentelet*)
sekä ko. arviointimenetelmään liittyvät kyselylomakkeet.

*SPM on tarkoitettu 5-12 -vuotiaille ja SPM-P 2-5 -vuotiaille.

Kirjasuositus oheislukemistoksi

Koulutuksen sisältöä tukee teos:

Shaaf & Mailloux, 2015: Clinician´s Guide for Implementing Ayres Sensory Integration: Promoting Participation for children with Autism. Bethesda, MD : American Occupational Therapy Association, cop. 2015.

Date

28.08.2023 - 29.11.2023
Expired!
Kategoriat

Kommentit on suljettu.