Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 6 op (B-osa) 13.5.- 25.10.2024, Kuopio
Näyttökuva 2024 1 22 Kello 21.45.11

Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 6 op (B-osa) 13.5.- 25.10.2024, Kuopio

Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää systemaattisen tiedonkeruun merkityksen sensorisen integraation ongelmien arvioinnissa sekä miten sensorisen integraation ongelmat vaikuttavat lapsen toimintakykyyn.

Koulutusesite

Ajankohta ja paikka

13.5.- 25.10.2024 Savonia-ammattikorkeakoulu,
Kuopio, Microkatu 1

Lähipäivät:
13.5. (etäyhteydellä)
3.-5.6.
29.-30.8.
30.9.-1.10. (etäyhteydellä) ja
25.10.2024

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille, puheterapeuteille ja fysioterapeuteille, jotka ovat jo suorittaneet A-osan (Sensorisen integraation perusteet 1 op). Koulutukseen otetaan maks. 25 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

Koulutus on toinen vaadittava, ennakkoon suoritettava johdanto-osio (B-osa) toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien SI-terapeuttikoulutukseen jatkossa hakeville.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistujalle ymmärrys:

sensorisen integraation ongelmien merkityksestä lapsen toimintakykyyn
systemaattisen tiedonkeruun merkityksestä sensorisen integraation ongelmien tunnistamisessa
milloin lapsi tarvitsee lähetteen SI-terapeutille tarkempaan, normitettuun sensorisen integraation ongelmien arviointiin

Sisältö

Aistitiedon käsittelyn merkitys lapsen toimintakykyyn – suoritukseen ja osallistumiseen
Strukturodun sensomotoristen perusvalmiuksien havainnoinnin käyttö arvioinnissa ja sen yhteys
aistitiedon käsittelyn ongelmiin
Sensory Processing Measure -normitetun kyselyn käyttö osana arviointia
Systemaattinen tiedonkeruu perustellun päättelyn lähtökohtana
Aistitiedon käsittelyn neuroanatomia ja -fysiologia 1 op
Koulutus on laajuudeltaan 6 opintopistettä (noin 162 tuntia) monimuoto-opetuksena.
Koulutukseen sisältyy 9 lähiopetuspäivää (joista 6 kampuksella ja 3 etäyhteydellä), itsenäistä
työskentelyä sekä aiheeseen liittyvää asiakastyöskentelyä, joka raportoidaan.
Opetuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaali on osittain englanninkielistä

Osallistujalla tulee olla koulutuksen aikana käytössään:

SPM-2 käsikirja TAI SPM/SPM-P-käsikirja (sen mukaan, minkä ikäisten kanssa työskentelet) sekä ko. arviointimenetelmään liittyvät
kyselylomakkeet.
Koulutuksen sisältöä tukee teos:
Shaaf & Mailloux, 2015: Clinician´s Guide for Implementing Ayres Sensory Integration:
Promoting Participation for children with Autism. Bethesda, MD :
American Occupational Therapy Association, cop. 2015.

Kouluttajat

SITY ry:n asiantuntijakouluttajat: Paula Mutanen, Helena Tigerstedt ja Hanna Huhtala sekä Pirjo Pennanen Turun ammattikorkeakoulusta.

Hinta

1570 € + alv 24 % / osallistuja

Lisätietoja

Marjut Hentunen, puh. 044 785 6420
taydennyskoulutus@savonia.fi

Koulutus toteutetaan yhteistyössä Sensorisen Integraation Terapian Yhdistys ry:n (Sity ry) kanssa

Ilmoittautuminen

22.4.2024 mennessä täällä »

 

Date

13.05.2024 - 25.10.2024
Kategoriat

Kommentit on suljettu.