Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity SI-terapeutti (C-osa) 31 op TURKU AMK
Duangphorn Wiriya 1oa4kv37ay Unsplash

SI-terapeutti (C-osa) 31 op TURKU AMK

 SI-terapeutti (C-osa) koulutus alkaa keväällä 2024 

Haku koulutukseen on avoinna ja se päättyy 6.12.2023.
Tarkemmat lisätiedot ja hakuohjeet:

 

C-osan koulutus lasten SI-terapiaan keskittyvä SI-terapeuttikoulutus.

Koulutus on tarkoitettu lasten kanssa työskenteleville toimintaterapeuteille ja fysioterapeuteille, joille on kertynyt vaadittu määrä työkokemusta ja jotka ovat suorittaneet edeltävät johdantotason opinnot (A- ja B-osa).

Valintakriteerit on eritelty tarkemmin Hakeminen ja opiskelijavalinta -kohdassa.

Koulutuksen sisältöalueet:

  • Yleiset opinnot sisältäen mm. orientaation sekä neurofysiologiaa 3 op
  • Arviointi 3 op
  • Terapian toteutus 5 op
  • Kehittämistyö 4 op
  • Harjoittelu käytännössä 13 op
  • Syventävät opinnot 3 op

Koulutuksen laajuus on 31 opintopistettä. Yksi opintopiste on n. 27 tuntia opiskelijan työtä. Opiskelu toteutetaan monimuoto-opetuksena ja siihen kuuluu läsnäolopakolliset lähiopetuspäivät Turussa, itsenäistä opiskelua ja ohjattu harjoittelu* ammattikäytännössä. Itsenäisen opiskelun osalta edessä on mm. työskentelyä verkko-oppimisympäristössä, kirjallisuuteen perehtymistä, tutkimustiedonhakua, suullisesti ja kirjallisesti raportoitavaa asiakastyöskentelyä sekä kehittämistyö. Opetuskieli on suomi, mutta keskeistä opiskelumateriaalia on merkittävästi englanniksi.

Opiskeltava asia on vaativaa ja edellyttää opiskelijalta aktiivista opiskeluotetta, riittäviä voimavaroja opiskeluun sekä oman ohjaustarpeen tiedostamista. Opintoja ei voi suorittaa/korvata etänä lisätehtäviä  tehden.

Kouluttajat:

Helena Tigerstedt THM, erikoistoimintaterapeutti, SI-terapeutti ja -kouluttaja

Hanna Huhtala toimintaterapeutti AMK, SI-terapeutti ja -kouluttaja

Heta Salmenperä toimintaterapeutti YAMK, SI-terapeutti ja -kouluttaja

*Huom! Harjoitteluasiat ja -järjestelyt ohjeistetaan opiskelijavalinnan jälkeen koulutukseen valituille.

Hakeminen

Koulutukseen on hakuaika ja valintamenettely. Koulutukseen haetaan sähköisellä lomakkeella hakuaikana.

Hakuaika alkaa 6.10.2023 klo00.00 ja päättyy 6.12.2023 klo23.59.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen on 24 opiskelupaikkaa, jotka täytetään opiskelijavalintamenettelyin.

Valintakriteerit

Hakijalta edellytetään

  • toimintaterapeutin tai fysioterapeutin tutkintoa
  • täysipäiväistä lasten kanssa työskentelemistä
  • toimintaterapeutin tai fysioterapeutin tutkintoon valmistumisen jälkeen kertynyttä vähintään 4 vuoden työkokemusta lasten terapiasta
  • hyväksytysti suoritettuja A- ja B -osan koulutuksia

Lisäksi opiskelijavalinnassa tarkastellaan myös mm. opiskelumotivaatiota, opiskelu- ja tiedonhakuvalmiuksia, opiskelun, työelämän ja muun elämän yhteensovittaminen sekä voimavaroja opiskeluun.

Opiskelijavalinnat tehdään sähköisten hakulomakkeiden perusteella. Täytä sähköinen hakulomake huolellisesti.

Opiskelijavalinnan aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Opiskelupaikan peruminen tulee tehdä kirjallisesti. Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50% koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus, joten tässä tapauksessa laskutetaan koko koulutuksen hinta. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen laskutetaan 50% jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.

Date

06. - 31.12.2023
Expired!
Kategoriat

Kommentit on suljettu.