Home Koulutukset ja tapahtumat - Sity SPM-2 on painettu ja on myynnissä
Nimetön Malli

SPM-2 on painettu ja on myynnissä

SPM-2 on nyt julkaistu ja kaikki 12 versiota on painettu ja ovat myynnissä Hogrefe Psykologien Kustannuksella. Sity järjestää koulutusta arviointimentelmän käyttöön, katso lisää koulutuskalenterista.

SPM-2 kattaa Ikäryhmät 4 kk – 87 v.

SPM-2 on aistitiedon käsittelyn arviointiin kehitetty kyselylomakemenetelmä, joka mahdollistaa aistitiedon käsittelyn, suunnittelun ja ideoinnin sekä sosiaalisen osallistumisen arvioinnin koko elämänkaaren ajan arjen eri ympäristöissä, esim. kotona, varhaiskasvatuksessa ja koulussa.

SPM‑2 perustuu Sensorisen Integraation teoriaan, jonka mukaan keskushermoston kyky prosessoida eri aistijärjestelmien kautta saatavaa tietoa vaikuttaa ihmisen toimintakykyyn ja toiminnan säätelyyn.

SPM-2 sisältää 12 suomenkielistä lomaketta, joista sopivat valitaan arvioitavan henkilön iän ja arvioijan havainnointiympäristön perusteella. Vanhempi tai muu huoltaja täyttää arvioitavan ikäryhmää vastaavan kodin kyselylomakkeen. Kasvattaja täyttää arvioitavan ikäryhmää vastaavan varhaiskasvatuksen tai koulun lomakkeen.

Nuorille ja aikuisille on myös itsearviointilomake.

Kussakin SPM‑2-lomakkeessa on 8 asteikkoa: Näkö, Kuulo, Tunto, Maku ja haju, Kehotietoisuus, Tasapaino ja liike, Suunnittelu ja oivallukset ja Sosiaalinen osallistuminen. Lisäksi lomakkeella lasketaan Aistijärjestelmän yhteispisteet (kuuden aistijärjestelmäasteikon yhteispisteet). Asteikkojen raakapisteet muutetaan standardoiduiksi T‑pisteiksi yhdysvaltalaisen normiaineiston perusteella.

#hogrefe #sity.fi

www.hogrefe.fi

Date

14.02.2024 - 12.04.2024
Ongoing...
Kategoriat

Kommentit on suljettu.