SIPT-koulutus

SIPT-koulutus

Sensorisen integraation ja praksian testikoulutus (15op)

Sensory Integration Praxis Test, SIPT on normitettu 4.0 – 8.11-vuotiaitten lasten toiminta- ja oppimisongelmien arviointiin. Arviointi antaa tietoa lapsen aistitiedon käsittelystä ja aistijärjestelmien toiminnan vaikutuksesta toimintakykyyn. Erityisesti arviointi antaa tietoa motorisen toiminnan suunnittelusta eli praksiasta.

Testistö luokitellaan diagnostiseksi arviointimenetelmäksi, jolla selvitetään onko ongelmien taustalla on sensorisen integraation ongelma. Arvioinnin tulokset luovat perustan terapian suunnittelulle. Arviointitulokset auttavat myös ymmärtämään lapsen erilaista käyttäytymistä ja oppimista kotioloissa ja päiväkodissa/koulussa, minkä pohjalta rakentuu terapeutin antama ohjaus ja konsultaatio.

Koulutukseen voi hakeutua sen jälkeen, kun on suorittanut sensorisen integraation teorian ja terapian koulutuksen. Koulutuskokonaisuus on 15 opintopistettä. Koulutukset alkavat keskimäärin neljän vuoden välein. Edellinen koulutus toteutui 2011. Koulutuksista ilmoitetaan yhdistyksen kotisivuilla.

Koulutussisältö koostuu SIPT-testimekaniikkakokonaisuuden ja kliinisen havainnoinnin teoreettisesta koulutuksesta, itsenäisestä testistökokonaisuuden käytön harjoittelusta, näyttökokeesta ja testintulkintakoulutuksesta, johon osallistuminen edellyttää näyttökokeesta suoriutumista. Testintulkintakoulutuksesta (4 pv) vastaa University of Southern Californian (USC) kouluttaja. Tämän koulutuskokonaisuuden suoritettuaan osallistujat saavat myös USC/WPS:n (Western Psychological Services) todistukset kansainvälisesti hyväksytystä pätevyydestään.Testikoulutuksen suoritettuaan terapeutilla on oikeus hankkia WPS:ltä SIPT-testintulkintalevykkeitä, sillä testin pisteytys ja viitteellinen tulkinta tapahtuvat tietokoneavusteisesti.